Modern technológiák az igazságszolgáltatásban

A kutatás célja azoknak a számítástechnikai, és ezen belül is online és mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak, és a hozzájuk kapcsolódó szervezési és jogi módszereknek a feltérképezése, elemzése és hazai megismertetése, amelyek jelenleg a világban a legjobb, legelőremutatóbb gyakorlatoknak számítanak, és amelyek elősegítik az állampolgárok igazságszolgáltatáshoz történő könnyebb hozzáférését. 

A kutatás több éves. Az első évben feltérképezi a világban jelenleg legkorszerűbbnek számító technológiákat és megoldásokat, feltárja a vonatkozó szakirodalmat, diskurzust kezdeményez az érintett területek szakértőivel, workshopokat szervez, majd 2021 végén egy tanulmánykötetben mutatja be az eredményeket. A hagyományos akadémiai kutatástól annyiban tér el, hogy a kutatócsoport törekszik arra, hogy eredményeit folyamatosan kommunikálja a laikusok felé is, valamint arra, hogy bemutatott megoldások később ténylegesen is a magyar igazságszolgáltatási rendszer részévé váljanak.

A kutatásban részt vevő kutatóink: 

Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, a kutatás vezetője
Vadász Pál vezető kutató

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk: 

Ződi Zsolt: A bíróságok és a technológia. Bírósági Szemle 2020/1. 4-13. 
Ződi Zsolt: A járvány, a jogi szféra és a technológia. Hogyan vészelték át a jogrendszerek a járványt, mekkora szerepe volt ebben a technológiának, és mennyire lesznek tartósak a változások? In Medias Res, 2020/2, 339-355.