Pünkösty András és Török Bernát az Utrechti Egyetem nemzetközi workshopján

A Utrechti Egyetem által szervezett „Regulation of innovation" című workshop a FinTech szektorhoz tartozó szabályozási-jogi kihívásokat igyekezett körbejárni, különös tekintettel az ágazat rendkívüli technikai fejlődéséből következő szabályozási nehézségekre. A workshop szervezéséhez kapcsolódó figyelemreméltó lehetőség volt a résztvevők számára az iparági, illetve piaci szereplőkkel való találkozás Utrecht és Amsterdam városokban, amely bepillantást adott a piac különböző szegmenseiben jelentkező megközelítésmódokba, illetve dilemmákba. Ezen szakmai találkozások közül kiemelendő Hollandia legnagyobb ügyvédi irodájában a  Loyens & Loeff -ben tett látogatás és diszkusszió.

A kutatói találkozón az ITKI két munkatársa is részt vett. A workshopon Török Bernát "Algoritmusok és jogállami követelmények", Pünkösty András "Big Data és algoritmizált döntéshozatal versenyjogi aspektusból" címmel tartott előadást.

A workshop angol nyelvű programja:

 

Regulation of Innovation

Kannunikenzaal,  Academiegebouw, Utrecht University

09.00-14.00; 26/04/2019; Domplein 29, 3512 JE Utrecht

 

Program:

09.00 – 09.10                     Session opening by prof. Dr. Erik Stam – Head of USE

09.10 – 09.30                    The risks of vagueness in crowdfunding structures – dr. Rients Galema (USE)

09.30 – 09.55                    Algorithms and the rule of law – dr. Bernat Torok (Institute of Information Society, NUPS, Budapest)

09.55 – 10.10                    Big Data and algorithmic decision-making from a competition policy perspective – dr. Andras Punkosty (Institute of Information Society, NUPS, Budapest)

10.10 – 10.25                    New Compliance tools: balance of responsibilities – dr. Miguel Trindade-Rocha (Observatory of Compliance and Regulation, Portugal)

10.25 – 10.55                     Discussion moderated by dr. Hanna Deleanu (USE)

10.55 – 11.10                     Coffee break

11.10 – 11.35                    Cryptocurrencies and the unadressed risks – dr. Lu Zhang (The CPB -Netherlands Bureau for Economic Analysis)

11.35 – 12.00                     Challenges for the innovative ecosystem - Robert de Groot (Internet of Coins)

12.00 – 12.25                    Crypto-compliance – challenges in practice Liya Belensk, Nikola Péliová Benjamin Libbrecht & Benjamin Libbrecht (Bitpay, Netherlands)

12.25 – 12.55                     Discussion moderated by dr. Hanna Deleanu (USE)

13.00 – 14.00                    Lunch