A kutatóintézetünk által szervezett Society of Internet Platforms című nemzetközi konferencia záró előadását Lawrence Lessig amerikai akadémikus, jogász és politikai aktivista tartotta.
2021. 11. 07.
Kutatóintézetünk 2021. október 28-29-én nemzetközi konferenciát szervezett Society of Internet Platforms címmel, elhívva a témakör legnevesebb kutatóit, szakértőit.
2021. 11. 03.
Menyhárd Attila kutatóprofesszor és Vadász Pál vezető kutató a Magyar Országos Közjegyzői Kamara éves rendezvényén adtak elő.
2021. 10. 27.
Megjelent Török Bernát és Ződi Zsolt szerkesztésében kutatóintézetünk tanulmánykötete, mely 29 szerző 22 tanulmányát tartalmazza hat nagy témakörre bontva.
2021. 06. 10.
Kutatóintézetünk négy országban (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Románia) reprezentatív adatok segítségével vizsgálta, hogy milyen jellemzők tárhatók fel a régió felnőtt korú lakossága körében az információs technológiák használata során.
2020. 12. 04.
Hírek
Az ITKI online műhelybeszélgetése a „Society of Internet Platforms” konferencia nyomán
2021.11.16.
Doktori képzésben részt vevő hallgatók és PhD, vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók számára hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A pályázat a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatását célozza.
2021.11.14.
Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet Digitális Jogalkalmazás munkacsoportja 2021. november 17-én online workshopot szervez a "Jogi technológiák - digitális jogalkalmazás" munkacímű tanulmánykötet újabb hét kéziratának megbeszélésére.
2021.11.12.
A kutatóintézetünk által szervezett Society of Internet Platforms című nemzetközi konferencia záró előadását Lawrence Lessig amerikai akadémikus, jogász és politikai aktivista tartotta.
2021.11.07.
Kutatóintézetünk 2021. október 28-29-én nemzetközi konferenciát szervezett Society of Internet Platforms címmel, elhívva a témakör legnevesebb kutatóit, szakértőit.
2021.11.03.
Menyhárd Attila kutatóprofesszor és Vadász Pál vezető kutató a Magyar Országos Közjegyzői Kamara éves rendezvényén adtak elő.
2021.10.27.
Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete 2021. október 28-29-én "Society of Internet Platforms" címmel nemzetközi konferenciát szervez.
2021.10.12.
Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet Digitális Jogalkalmazás munkacsoportja 2021. október 14-én online workshopot rendez a "Jogi technológiák - digitális jogalkalmazás" munkacímű tanulmánykötet újabb négy kéziratának megbeszélésére.
2021.10.04.
További híreink