Kutatók

Török Bernát PhD

a kutatóintézet vezetője, kutatási témái: szólásszabadság és közösségi média, nemzeti szabályozások perspektívái az online világban, algoritmizált döntéshozatal.

 

 

 

Rab Árpád PhD

vezető kutató, kutatási témái: digitális kultúra, közösségi média, mesterséges intelligencia társadalmi hatásai, blokklánc, személyes és szervezeti információgazdálkodás

 

 

Ződi Zsolt PhD

tudományos főmunkatárs, kutatási témái: megosztáson alapuló gazdaság szabályozási kérdései, mesterséges intelligencia alkalmazása a jogi szakmában   

 

 

 

Makó Csaba

MTA doktora, professor emeritus, kutatási témái: az algoritmikus menedzsment munkavégzésre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásai a platform és a tradicionális gazdasági környezetben, a munkahelyi-szervezeti innovációk, valamint a tanuló gazdaság intézményi kontextusának vizsgálata 

 

 

Menyhárd Attila PhD

kutatóprofesszor, kutatási témái: a mesterséges intelligencia felelősségi kérdései, adatgazdaság általában valamint egyes ipari és szolgáltatási szektorokban, a technológiai forradalom hatása az állam szerepére

 

 

Pünkösty András PhD

tudományos munkatárs, kutatási témái: a digitális piacok és a megosztáson alapú gazdaság versenyjogi kérdései, algoritmusok szabályozási perspektívái, big data alapú technikák etikai vonatkozásai

 

 

Vadász Pál PhD

vezető kutató, kutatási témái: a big data alapú tudás- és dokumentum-menedzsment, különös tekintettel a szemantikus keresésre épülő megoldások hazai és nemzetközi alkalmazására

 

 

Bojnár Katinka

kutató, kutatási témái: az infokommunikációs szolgáltatások és új technológiák hatásai az egyén magánszférájára, valamint az egyes internetes szolgáltatások adatvédelmi aspektusai

 

 

 

Lábody Péter

kutató, kutatási témái: az internet szabályozásának szerzői jogi aspektusai, a műazonosítás lehetőségei az online világban, az alternatív vitarendezés online modelljei

 

 

Sorbán Kinga

kutató, kutatási témái: az informatikai bűncselekmények nyomozásának kérdései, a szolgáltatók közreműködése a leplezett eszközök alkalmazásában, kiberbűnözés elleni vállalati felelősségvállalás

 

 

Szikora Tamás

doktorandusz, kutatási témái: a közösségi média szerepe demokratikus választási időszakban, személyiségi jogok védelme az online térben

 

 

Molnár Anita

kutatási asszisztens