Az "Internetes platformok kora – társadalmi hatások és szabályozási kihívások" című konferencia programja

Szervezők: 
Alkotmánybíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet (NKE ITKI)

Időpont:
2021. május 27.

Online esemény: 
Microsoft Teams rendszeren keresztül

Regisztráció:
https://ludevent.uni-nke.hu/e/internetes_platformok

Program:

09:00–10:50 Plenáris előadások
10:50–11:00 Technikai szünet

Párhuzamos szekcióülések

11:00–12:15 Szekcióülések I. 
12:15–12:45 Ebédszünet
12:45–14:00 Szekcióülések II. 
14:00–15:15 Szekcióülések III. 
15:15–16:45 Szekcióülések IV. 
16:45–18:00 Szekcióülések V.

RÉSZLETES PROGRAM

09:00-10:50
I. PLENÁRIS ELŐADÁSOK

09:00–09:10 Megnyitó: Dr. Sulyok Tamás elnök, Alkotmánybíróság
09:10–09:30 Dr. Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE ITKI: A platformok metaforái
09:30–09:50 Dr. Kiss György egyetemi tanár, NKE Emberi Erőforrás Tanszék: A digitális platformok által kínált foglalkoztatás társadalmi, gazdasági hatásai és a jog válasza
09:50–10:10 Dr. Péterfalvi Attila elnök, NAIH: Adatvédelem és információszabadság az internetes platformokon
10:10–10:30 Dr. Koltay András rektor, egyetemi tanár, NKE: Szabadság és cenzúra: európai alapértékeink erősítésének szüksége az online platformok 
korában
10:30–10:50 Dr. Menyhárd Attila kutatóprofesszor, NKE ITKI, egyetemi tanár, ELTE ÁJK: A platformok polgári jogi felelőssége

A plenáris előadások megtekintéséhez ezen a linken bárki csatlakozhat résztvevőként: Csatlakozás az eseményhez 

10:50–11:00 Technikai Szünet

II. PÁRHUZAMOS SZEKCIÓÜLÉSEK

A SZEKCIÓÜLÉSEK ÖT KÖRBEN (SZEKCIÓÜLÉSEK I-V.) ZAJLANAK, 
ÖSSZESEN 10 SZEKCIÓBAN. EGYSZERRE KÉT SZEKCIÓ ELŐADÁSAI 
PÁRHUZAMOSAN FUTNAK, 20-20 PERCES ELŐADÁSOKKAL, 
UTÁNUK SZABAD TANÁCSKOZÁSOKKAL (Q&A).

SZEKCIÓÜLÉSEK I. (11:00–12:15)

SZEKCIÓ 1. ADATAINK 1.

A szekciót vezeti: Dr. Eszteri Dániel főosztályvezető-helyettes, NAIH

Dr. Báldy Péter igazgatóhelyettes, ELTE ÁJK, Jogi Továbbképző Intézet GDPR-semleges platformok
Dr. Pók László adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakjogász A személyes adatok védelmének szerepe az internetes platformok szabályozásában
Dr. Kustos Petra LL.M. Managing Associate / Adatvédelem, Compliance, Technológia, Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda Online kereskedelmi platformok joggyakorlata az érintettek tájékoztatásáról

SZEKCIÓ 2. MUNKA

A szekciót vezeti: Dr. Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE ITKI

Dr. Kártyás Gábor egyetemi docens, PPKE JÁK Munkajogi Tanszék Munkaidő a platform munkavégzésben, avagy kötetlenség mellett feleslegesek a garanciák?
Dr. Mélypataki Gábor PhD egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Agrár-és Munkajogi Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete 
Riczu Zsófia PhD hallgató 
Dr. Máté Dávid Adrián ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem, Jogi és Igazgatási Osztály 
Panggih Kusuma Ningrum
A platform munkavégzés jellemzői – munkáltató, vagy tulajdonos?
Dr. Illéssy Miklós kutató, tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet 
Dr. Makó Csaba Professor Emeritus, NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Egyenlő pályák, egyenlő esélyek? Egyéni és kollektív érdekképviselet lehetőségei a platformgazdaság munkaerőpiacain

12:15–12:45 Ebédszünet

SZEKCIÓÜLÉSEK II. (12:45–14:00)

SZEKCIÓ 3. ADATAINK 2.

A szekciót vezeti: Dr. Eszteri Dániel főosztályvezető-helyettes, NAIH

Dr. Karácsony Gergely PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem ÁJK „Ideje megváltoztatni…” – az arckép alapú azonosítás megnövekedett kockázatai az internetes platformokkal összefüggésben
Dr. Necz Dániel LL.M. PhD hallgató, PPKE JÁK; ügyvéd, SimpLEGAL Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda Beírtak engem mindenféle könyvbe, avagy az elfeledtetéshez fűződő jog és a közösségi média
Dr. Nogel Mónika PhD egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Bűnügyi Tudományok Tanszék, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Internetes családfakutató oldalak és genetikai adataink védelme

SZEKCIÓ 4. KÖZIGAZGATÁS

A szekciót vezeti: Dr. Rab Árpád Szörény tudományos főmunkatárs, NKE ITKI

Dr. Hoffman István egyetemi tanár, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Platformok az igazgatásban – nem önkormányzatoknak való vidék?
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, PhD egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Molnár Péter PhD hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem
Dr. Czékmann Zsolt intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államtudományi Intézet, Közigazgatási Jogi Tanszék
Atipikus kommunikációs csatornák alkalmazási lehetőségei a magyarországi települési önkormányzatok életében, különös tekintettel a közösségi médiaplatformokra
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék – Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport Kormányzati platformok átláthatósága a jogi követelmények és társadalmi elvárások tükrében

SZEKCIÓÜLÉSEK III. (14:00–15:15)

SZEKCIÓ 5. SZERZŐI JOG

A szekciót vezeti: Dr. Tribl Norbert főtanácsadó, Alkotmánybíróság

Dr. Békés Gergely ügyvéd Újratervezés, avagy a szerzői jogi felelősség újrarajzolása
Dr. Lábody Péter kutató, NKE ITKI Szűkebb pályán nagyobb mozgástér - új szabad felhasználások egy szerzői jogilag megregulázott platformvilágban
Dr. Mezei Péter intézetvezetőhelyettes, egyetemi docens, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet
Dr. Harkai István tanársegéd, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet
A platformgazdaság aktuális kérdései az Európai Unió szerzői jogában

SZEKCIÓ 6. KOCKÁZATOK

A szekciót vezeti: Dr. Török Bernát egyetemi docens, intézetvezető, NKE ITKI

Dr. Mezei Kitti tudományos munkatárs, TK Jogtudományi Intézet; kutató, NKE EJKK Kiberbiztonsági Kutatóintézet
Dr. Szentgáli-Tóth Boldizsár tudományos munkatárs, TK Jogtudományi Intézet
Az online platformok használatában rejlő veszélyek: a dezinformáció és a kibertámadások jogi kockázatai
Dr. Bukor Liza PhD hallgató, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék A gyermeki jogok védelme a közösségi médiában
Dr. Halász Csenge PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Tovatűnő privátszféra? A magánélethez való jog oltalma a közösségi médiában

SZEKCIÓÜLÉSEK IV. (15:15–16:45)

SZEKCIÓ 7. DEMOKRATIKUS NYILVÁNOSSÁG 1.

A szekciót vezeti: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs egyetemi adjunktus, kutatóműhely vezető, NKE ÁNTK

Dr. Török Bernát egyetemi docens, intézetvezető, NKE ITKI A platformok és a szólásszabadság alapjoga
Pintér Melinda tanársegéd, PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet Szólásszabadság vagy cenzúra a nagyobb jó érdekében? - A politikai diskurzus megvalósítható keretei és korlátai a közösségi médiában
Dr. Papp János Tamás oktató, PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszék A közösségi oldalak hatása a demokratikus vitákra
Dr. Mráz Attila egyetemi adjunktus, ELTE BTK Filozófia Intézet, Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék Platformszabályozás és kampányszabályozás demokráciában

SZEKCIÓ 8. SZABÁLYOZÁS

A szekciót vezeti: Dr. Tribl Norbert főtanácsadó, Alkotmánybíróság

Dr. Gosztonyi Gergely adjunktus, ELTE ÁJK Hozhatnak-e valódi változást a techcégek szabályozásában az új Európai Uniós rendelettervezetek?
Dr. Pünkösty András tudományos munkatárs, NKE ITKI Megszelídíthetők-e a behemótok? Az európai és az egyesült államokbeli versenyjogi és szabályozói fellépések összehasonlító elemzése az online platformok működése tekintetében
Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin egyetemi docens, tanszékvezető, ÁNTK Európai Köz- és Magánjogi Tanszék, NKE
Dr. Strihó Krisztina tudományos munkatárs, NKE
A közösségi platformok és az európai magánjog kapcsolata a XXI. Században
Dr. Domokos Márton ügyvéd, szenior tanácsadó, CMS Budapest Ügyvédi Iroda A mesterséges intelligencia szerepe az internetes platformokon - szabályozási kihívások

SZEKCIÓÜLÉSEK V. (16:45–18:00)

SZEKCIÓ 9. DEMOKRATIKUS NYILVÁNOSSÁG 2.

A szekciót vezeti: Dr. Török Bernát egyetemi docens, intézetvezető, NKE ITKI

Dr. Döbrentey Dániel munkatárs, Politikai Szabadságjogi Projekt, Társaság a Szabadságjogokért A közösségi média működésével és használatával összefüggő jogorvoslati lehetőségek
Dr. Pongó Tamás PhD egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Közjogi Intézet Az online véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a Facebook Ellenőrző Bizottság első döntéseinek tükrében
Dr. Szikora Tamás PhD hallgató, NKE ITKI A közösségi platformok működésének hatása az információszerzésre – fókuszban egy közép-kelet európai kutatás eredményei

SZEKCIÓ 10. FELELŐSSÉG

A szekciót vezeti: Dr. Pünkösty András tudományos munkatárs, NKE ITKI

Dr. Nagy Zoltán András oktató, NKE RTK Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék Tartalomközlés az Interneten és az elévülés dilemmája
Németh György Attila PhD hallgató, SZTE ÁJTK, Bűnügyi Tudományok Intézete Autonóm járművek és lehetséges válaszok a büntetőjogi gondatlanság előtt álló új kihívásokra
Kondrát Flóra hallgató, PPKE JÁK A digitális platformok szabályozási kérdései, különös tekintettel a DSA és a DMA javaslatokra

A konferencia részletes programfüzete letölthető innen.