A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai. Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog határterületeiről

Kutatóintézetünk portfóliójában kiemelten hangsúlyos szerepet kapnak a mesterséges intelligencia alkalmazása által felvetett társadalmi és jogi-szabályozási kérdések és az ezekre adott válaszok keresése. 2020 február végén országos szakmai konferencián 48 előadó segítségével kerestük a válaszokat. Az előadások témaválasztásának és színvonalának köszönhetően a konferencia szinte teljes körű problématérképét adta a felmerülő alapjogi összefüggéseknek. A kötet célkitűzése nem az, hogy a jogalkotás előtt álló feladatokról teljes képet nyújtson, hanem az, hogy akár az állam szerepvállalását, akár a szabályozó általános megközelítését, akár pedig egyes szabályozási területeket illetően azokat a tudományos szempontokat vesse föl, amelyeknek meggyőződésünk szerint meg kellene határozniuk a szabályozási elképzelésekről folyó szakmai vitát.

A kötet tartalomjegyzéke:

I. rész | Társadalmi, etikai hatások
Rab Árpád Szörény: A mesterséges intelligencia hatása a társadalomra – problématérkép
Pünkösty András: Egy új digitális etika megalapozásának egyes szempontjai – big data, algoritmusos döntéshozatal és a személy az adatalapú társadalomban 
Menyhárd Attila: Az információs technológiai fejlődés hatása az állam szerepvállalásaira
Vadász Pál: Elkerülhető, hogy a robotok diszkrimináljanak bennünket? 

II. rész | Általános szabályozási kérdések
Klein Tamás: Robotjog vagy emberjog? 
Török Bernát: Az alkotmányjog horizontális hatálya? 
G. Karácsony Gergely: Innovatív jogalkotói megoldások a mesterségesintelligencia-alapú rendszerek szabályozására 

III. rész | Adatvédelem
Péterfalvi Attila: Algoritmusok és adatvédelem: Quo vadis? 
Eszteri Dániel: A gépek adatalapú tanításának megfeleltetése a GDPR egyes előírásainak 
Pók László Gábor: Arcfelismerés és adatvédelem: a cél szentesíti az eszközt? 
Deli Gergely – Kocsis Réka – Muhari Nóra: Akarva-akaratlanul – az adatvédelem és az akaratszabadság dilemmái 

IV. rész | Kommunikáció
Mráz Attila: Deepfake, demokrácia, kampány, szólásszabadság 
Lábody Péter: Algoritmikus szűrőmechanizmusok a szerzői jogok védelmében 
Sorbán Kinga: Az online platformok által alkalmazott mesterségesintelligencia-alapú tartalomszűrés szabályozási kérdései 

V. rész | Jogalkalmazás
Gombos Katalin – Gyuranecz Franciska Zsófia – Krausz Bernadett – Papp Dorottya: A mesterséges intelligencia jogalkalmazási területen való hasznosíthatóságának alapjogi kérdései 
Karsai Krisztina: Algoritmusok és büntető igazságszolgáltatás 
Czékmann Zsolt – Kovács László – Ritó Evelin: Mesterséges intelligencia az államigazgatásban 
Hohmann Balázs: A mesterséges intelligencia közigazgatási hatósági eljárásban való alkalmazhatósága a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében 

VI. rész | Gazdaság
Udvary Sándor: Az autonóm nem emberi cselekvés polgári jogi megítélésének egyes kérdései az automatizált döntéshozatal adatvédelmi szabályainak határvonalán 
Pusztahelyi Réka: Az „érzelmes MI” felhasználása az online marketing világában 
Tóth András: A mesterséges intelligencia versenyjogi vonatkozásai
Ződi Zsolt: Algoritmikus koordináció a platformuniverzumban

A tanulmánykötetet a Ludovika Egyetemi Kiadó webshopjában vásárolhatja meg.