Jogi technológiák - Digitális jogalkalmazás

Még 2020 végén határozta el néhány lelkes szakember, hogy megalapítja a Digitális Jogalkalmazás Munkacsoportot azzal a céllal, hogy a korszerű jogi technológiákat tanulmányozza. Ők a kötet szerzői. Van közöttük doktorandusz és professzor, fogalmazó és kúriai bíró, programozó és ügyvéd. Már a megalakuláskor megszületett az ötlet, hogy kötetbe kellene foglalni azokat a gondolatokat és kutatásokat, amelyek a csoport körül összesűrűsödtek. A tizenöt fejezet így vegyesen tartalmaz jogi informatikai helyzetértékeléseket, a legkorszerűbb jogi technológiák ismertetését a mesterségesintelligencia-alapú szoftverektől a szöveggeneráló alkalmazásokon keresztül a legal designig, de a szabályozási kihívásokat taglaló tanulmányokat is.
A könyvet haszonnal forgathatja gyakorló jogász, a jogi informatika iránt érdeklődő szakember – és mindenki, aki szeretne egy kicsit jobban belelátni a jog jövőjébe.

A kötet tartalomjegyzéke:

Ződi Zsolt: Bevezetés: jogi technológiák 

I. RÉSZ: HELYZETKÉP 

Kékedi Szabolcs – Ződi Zsolt: A bírósági informatika helyzete Magyarországon 
Parti Tamás: Közjegyzői digitalizáció
Kálmán Kinga – Kiss Laura Olga – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Mesterségesintelligenciaalapú szoftverek a világ bíróságain: gyakorlati tapasztalatok, perspektívák és kihívások 

II. RÉSZ: TECHNOLÓGIÁK 

Vági Renátó: Szemantikai keresés és predictive coding a jogi munkában
Pálfi Dóra: Online vitarendezés – működő formák a piacon és az „államosítás” lehetséges útjai 
Homoki Péter: Miként lehet a szöveggeneráló eszközöket a jogászi hivatások körében hasznosítani? 
Vadász Pál – Görög György – Üveges István: A természetes nyelvi feldolgozóeszközök kis jogi irodákban történő használatának akadályairól és lehetőségeiről 
Ződi Zsolt: A big data alapú jogi elemzőprogramok 
Schmidt Péter: Jogi dizájn a joghoz való hozzáférés szolgálatában

III. RÉSZ: SZABÁLYOZÁSI KIHÍVÁSOK 

Osztovits András: A technológia hálójában – a magánjogi jogérvényesítés jelene és lehetséges jövője 
Pribula László: A polgári perek idődimenziója a digitális technológiák jogi felhasználása tükrében 
Muzsalyi Róbert: A polgári igazságügyi együttműködés digitalizációja az Európai Unióban 
Gál Andor: Digitális bűnügyi együttműködés az Európai Unióban 
Ormai László: A digitalizáció hatása a hazai elektronikus cégeljárásra 

A tanulmánykötetet a Ludovika Egyetemi Kiadó webshopjában vásárolhatja meg.