Az ITKI kutatója is előad a gyermekvédelmi konferencián

Az Információs Társadalom Kutatóintézet munkatársa, Sorbán Kinga 2022. október 25-én "Ártalmas, veszélyes, tiltott: a gyermekekre káros médiatartalmak szabályozása a közösségi médiában" címmel tart előadást „A média hatása a gyermekek pszichés fejlődésére” című konferencián.

Mit jelent a mai digitális médiakörnyezetben a gyermekvédelem? Hogyan fogható meg a kapcsolat a média és a gyermeki megértés, a pszichikai és érzelmi feldolgozás folyamata között az egyes életkori szakaszokban? Milyen keretei és korlátai vannak a jogi szabályozásnak? Hol húzódik az egyes szereplők felelősségi köre? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az NMHH és az MCC közös konferenciája.

Az előadók a gyermekek fejlődése és a médiatartalmak potenciális hatása közötti összefüggéseket mutatják be a legújabb kutatási eredmények ismertetésével. Az előadások elsősorban a pszichológia, pszichiátria tapasztalatait vizsgálják, de helyet kapnak a szociológia, kommunikáció és média, politológia, neveléslélektan és pedagógia, orvos- és egészségtudomány szempontjai is, valamint a jogi szabályozás lehetőségei.

A konferencia célja, hogy bepillantást nyújtson abba a tudományos háttérbe, amelynek eredményei meghatározzák a digitális médiakörnyezetben a gyermekvédelem szempontjait. A médiaszabályozásban a gyermekvédelem kiindulópontja, hogy a gyermekek életkorukból fakadóan kiszolgáltatott helyzetben vannak a média hatásaival szemben, ezért életkoruknak megfelelő odafigyelésre és védelemre szorulnak. Noha ebben a feltételezésben konszenzus van, az azt megalapozó tudományos háttér kevéssé vált közkinccsé. Az NMHH Médiatudományi Intézete által kezdeményezett konferencia célja elsősorban az, hogy bemutassa az összefüggéseket a gyermekek fejlődése és a médiatartalmak potenciális hatása között.

Ennek érdekében több tudományterület jeles képviselői osztják meg gondolataikat a hallgatósággal, pszichológiától a médiaműveltségen át az európai szabályozók reklámjogban adott válaszáig.

Az esemény időpontja:
2022. október 25. 09:00–16:15

Az esemény helyszíne:
Mathias Corvinus Collegium 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.

A konferencia előzetes regisztrációhoz kötött.

Az esemény honlapja: https://nmhh.hu/esemeny/232619/A_media_hatasa_a_gyermekek_psziches_fejlodesere__konferencia

Az esemény Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/1352994905472598