Működő európai adatjog és adatgazdaság

2023. március 28-án az Információs Társadalom Kutatóintézet Adatgazdaság – adatjog címmel szakmai mini-konferenciát szervezett, melyen a meghívott szakértők több panelben vitatták meg az európai adatgazdaság és adatjog aktuális kérdéseit. 

A hibrid formában megrendezett workshopon az előadók a 2020-ban elfogadott európai adatstratégia megvalósításával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket és vitapontokat járták körül három témakörben.

A workshop különböző irányokból, de ugyanazt az átfogó problémát ragadta meg: hogyan lehet megvédeni a személyes adatokat, miközben az információs társadalom (elsősorban üzleti) szolgáltatásainak jó működéséhez az adatok nélkülözhetetlenek. Egyre inkább tarthatatlannak tűnik az internet előtti korszak adatvédelmi logikája a platformok és generatív mesterséges intelligenciák korában. Az első panel a legmagasabb szinttel, az adatgazdasággal, a második az adatjogi normákkal és szereplőkkel, a harmadik pedig a felhasználókkal, magánszemélyekkel foglalkozott.

Az elmúlt évek már működésben mutatják meg a szabályozások erejét, és azt, hogy milyen hatással van az állampolgárok, illetve az üzleti szereplők életére. Az előadók az egyes témakörökön belül először ismertették az ideális jogi szabályozási elképzelést és környezetet, utána pedig az elmúlt évek tapasztalatai alapján levonták a tanulságokat és életszerű helyzetek felvázolásán keresztül tették próbára a vitás pontokat.

Az első, Adatgazdaság vs adatvédelem: feloldhatatlan konfliktus vagy békés együttélés? címet viselő panelben Bojnár Katinka, Szabó Endre Győző és Ződi Zsolt a személyes adatvédelem európai szabályainak és az új adatpolitikai dokumentumoknak (Open Data Directive, Data Governance Act és Data Act) az egymáshoz való viszonyát elemezték. Az előadásokból megtudhattuk, hogy megoldás-e az álnevesítés, mi a helyzet a nagy adatbázisokban való visszanevesíthetőséggel, valamint hogy hogyan viszonyulnak az adatvédelem elvei az adatpolitikai célokhoz.

A workshop második részében a három új EU-s adatjogi norma, az Open Data Directive, a Data Governance Act és a Data Act sajátosságait vitatták meg a résztvevők. Pünkösty András, Szőke Gergely László és Hohmann Balázs előadásaikban áttekintették a három norma főbb jellemzőit, beszéltek az adatközvetítők szerepéről és az adat-altruizmus fogalmáról is.

A harmadik panelben Menyhárd Attila, Gyekiczky Tamás és Darázs Lénárd az adattulajdonlás magánjogi kérdéseit és a kapcsolódó főbb vitapontokat, álláspontokat vizsgálták. Az európai magánjog még csak most próbálja elméletileg kezelni, hogy hogyan lehet az adatok feletti jogosultságokat úgy erősíteni, hogy eközben a másik két szempont, a személyes adatok védelme és a szabad adatáramlás is érvényesüljön.