Digitális jogalkalmazás - Tanulmánykötet workshop és kéziratviták

Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet Digitális Jogalkalmazás kutatási projektje workshopot rendez az év végére tervezett tanulmánykötet kéziratainak megvitatására.

A workshop időpontja: 2021. szeptember 16. 15.00-17.40

A workshop helyszíne: NKE Oktatási épület, 212-213 terem

A workshop célja, hogy az év végére tervezett tanulmánykötetbe szánt írások első hullámát megvitassa.

A workshop menete az, hogy a tanulmányt a szerző 10 percben bemutatja, majd egy felkért bíráló 10 percben kifejti az írásról a véleményét, amelyet 10 perc vita követ. A vitában a jelenlevők is részt vehetnek.

Program:

15.00 – 15.10 Köszöntő

15.10. – 15.40. Homoki Péter: Miként lehet a szöveggeneráló eszközöket a jogászi hivatások körében hasznosítani?

15.40 – 16.10 Ződi Zsolt: A big data alapú jogi elemzőprogramokról. Mekkora veszélyt jelentenek a bíróprofilozó programok, és valóban a betiltás-e megfelelő módszer a kezelésükre?

16.10. – 16.30 Szünet

16.30 – 17.00 Ormai László: A cégeljárás jelenlegi helyzete és kihívásai Magyarországon

17.00 – 17.30 Osztovits András: A technológia hálójában - a magánjogi jogérvényesítés jelene és lehetséges jövője

17.30 – 17.40 A workshop zárása

A workshopra a zodi.zsolt@uni-nke.hu email címen lehet regisztrálni.