Digitális jogalkalmazás

A kutatás célja azoknak a számítástechnikai, és ezen belül is online és mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak, és a hozzájuk kapcsolódó szervezési és jogi módszereknek a feltérképezése, elemzése és hazai megismertetése, amelyek jelenleg a világban a legjobb, legelőremutatóbb gyakorlatoknak számítanak, és amelyek elősegítik az állampolgárok igazságszolgáltatáshoz történő könnyebb hozzáférését. 

A kutatás több éves. Az első évben feltérképezi a világban jelenleg legkorszerűbbnek számító technológiákat és megoldásokat, feltárja a vonatkozó szakirodalmat, diskurzust kezdeményez az érintett területek szakértőivel, workshopokat szervez, majd 2021 végén egy tanulmánykötetben mutatja be az eredményeket. A hagyományos akadémiai kutatástól annyiban tér el, hogy a kutatócsoport törekszik arra, hogy eredményeit folyamatosan kommunikálja a laikusok felé is, valamint arra, hogy bemutatott megoldások később ténylegesen is a magyar igazságszolgáltatási rendszer részévé váljanak.

A kutatásban részt vevő kutatóink: 

Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, a kutatás vezetője
Vadász Pál vezető kutató

A kutatásban részt vevő külső kutatók:

Osztovits András, Kúriai bíró, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, a kutatócsoport társ-vezetője
Gál Andor, bírósági titkár, Szegedi Ítélőtábla, tanársegéd SZE,
Homoki Péter ügyvéd, jogi informatikai szakértő 
Kékedi Szabolcs, bíró, főosztályvezető, OBH 
Kiss Laura, doktorandusz, NKE
Muzsalyi Róbert, bírósági titkár, Kúria, tanársegéd, KRE, 
Ormai László, jogász-közgazdász, informatikai szakértő 
Pálfi Dóra, bírósági titkár, doktorandusz KRE
Parti Tamás közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese
Pribula László, bíró, kollégiumvezető, Debreceni Ítélőtábla, egyetemi tanár DE
Vági Renátó, doktorandusz, ELTE

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk: 

Ződi Zsolt: A bíróságok és a technológia. Bírósági Szemle 2020/1. 4-13. 
Ződi Zsolt: A járvány, a jogi szféra és a technológia. Hogyan vészelték át a jogrendszerek a járványt, mekkora szerepe volt ebben a technológiának, és mennyire lesznek tartósak a változások? In Medias Res, 2020/2, 339-355.
Homoki Péter: Ügyvédi informatika a járvány idején In Medias Res, 2020/2. 227-251.
Kékedi Szabolcs: Hogyan tovább bírósági digitalizáció? https://media-tudomany.hu/archivum/hogyan-tovabb-birosagi-digitalizacio/