Az ember a legújabb technológiák között című konferencia programja

Szervezők: Alkotmánybíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet (NKE ITKI)

Időpont: 2023. május 31.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ, 1083 Budapest, Üllői út 82. 

Regisztrációhttps://ludevent.uni-nke.hu/event/3097/

Program:

09:00–10:10 Plenáris előadások
10:10–10:20 Technikai szünet

Párhuzamos szekcióülések

10:20–11:50 Szekcióülések I. 
11:50–12:45 Ebédszünet
12:45–14:15 Szekcióülések II. 
14:15–14:30 Kávészünet 
14:30–15:45 Szekcióülések III. 

RÉSZLETES PROGRAM

09:00-10:10
I. PLENÁRIS ELŐADÁSOK

9:00-9:10 Megnyitó: Török Bernát igazgató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
9:10-9:30 Sulyok Tamás elnök, Alkotmánybíróság: Arcvesztést vagy acélosodást hoz az alkotmánybíráskodásban a digitalizálódó világ? - avagy kifoghat-e az alapjogvédelmen a mesterséges intelligencia térhódítása?
9:30-9:50 Péterfalvi Attila elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Mesterséges intelligencia és adatvédelem: hatósági tapasztalatok
9:50-10:10 Rab Árpád tudományos főmunkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet: Az egyén jövője az információs társadalomban

10:10–10:20 Technikai Szünet

II. PÁRHUZAMOS SZEKCIÓÜLÉSEK

A SZEKCIÓÜLÉSEK HÁROM KÖRBEN (SZEKCIÓÜLÉSEK I-III.) ZAJLANAK, 
ÖSSZESEN 15 SZEKCIÓBAN. EGYSZERRE ÖT SZEKCIÓ ELŐADÁSAI 
PÁRHUZAMOSAN FUTNAK, 15-15 PERCES ELŐADÁSOKKAL, 
UTÁNUK SZABAD TANÁCSKOZÁSOKKAL (Q&A).

SZEKCIÓÜLÉSEK  I. (10:20–11:50)

SZEKCIÓ 1. LÉT-KÉRDÉSEK
A szekciót vezeti: Török Bernát 
igazgató NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
10:20-10:35 Dergez-Rippl Dóra adjunktus, PTE Filozófia Doktori Iskola, PTE KPVK Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet A mesterséges intelligencia elgondolhatóságának elméleti problémái
10:35-10:50 Laki Beáta egyetemi tanársegéd, PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, filozófus, bioetikus A technológiai szingularitás küszöbén – avagy a lehetőségek megragadásának morális vetületei a mesterséges intelligencia korában
10:50-11:05 Parti Tamás közjegyző, Dr. Parti Tamás közjegyző irodája “Human – in – the - loop” - De milyen hurok, és milyen ember? avagy gondolatok jelenünk joggyakorlati folyamatairól
11:05-11:20 Lovászy László Gábor tudományos főmunkatárs, NKDT Ki lesz „fogyatékos” a jövőben? A fogyatékosságom lesz a szupererőm?
11:20-11:50 Q+A

 

SZEKCIÓ 2. AZ EMBER A DIGITÁLIS ÁLLAMBAN
A szekciót vezeti: Ződi Zsolt
tudományos főmunkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
10:20-10:35 Czékmann Zsolt intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Az eKormányzat fogalma és ami mögötte van
10:35-10:50 Cseh-Zelina Gergely egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem – Czékmann Zsolt intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem   E-kapcsolattartás a jogszabályok tükrében Magyarországon
10:50-11:05 Szabó Balázs egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Az állampolgár és a technológia
11:05-11:20 Ritó Evelin egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Okos közösségek és okos önkormányzatok
11:20-11:35 Ilosvai András joghallgató, PPKE JÁK, demonstrátor, PPKE JÁK Közigazgatási Jogi Tanszék Az 'egy kártya' koncepció, avagy az elektronikus személyi igazolvány továbbfejlesztésének lehetőségei
11:35-11:50 Q+A  

 

SZEKCIÓ 3. AZ EMBER SZEMÉLYISÉGE
A szekciót vezeti: Balogh Gyöngyi
főosztályvezető, NAIH Adatvédelmi Főosztály
10:20-10:35 Strihó Krisztina tudományos munkatárs, NKE ÁNTK Európai Köz-és Magánjogi Tanszék Az online tér és a személyiségi jogok
10:35-10:50 Mercz Mónika PhD hallgató, KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola MI a személyiséged? – A személyiségprofil Mesterséges Intelligencia általi létrehozásának jogi problémái
10:50-11:05 Enyedi Márta adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász Automatizált döntéshozatal és profilalkotás lehetőségei és kihívásai az okos városokban
11:05-11:20 Rádi Vilmos Gábor jogász, adatvédelmi szakértő     Az arcfelismeréses technológiák hatásai és kockázatai az egyén magánszférája vonatkozásában
11:20-11:50 Q+A

 

SZEKCIÓ 4. REGULÁCIÓ
A szekciót vezeti: Pünkösty András
tudományos munkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
10:20-10:35 Báldy Péter igazgatóhelyettes, ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet Az EU MI szabályozásának kritikai elemzése
10:35-10:50 Marosi Zoltán ügyvéd, a versenyjogi csoport társvezetője, DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi‑Tóth & Partners Law Firm A generatív MI versenyjogi vonatkozásai: kartell, erőfölény, fúzió, tisztességtelen verseny
10:50-11:05 Tóth Máté energiajogász, Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, közgazdász, tanár Digitális gyarmat lesz-e Magyarország? – Évtizedünk államszuverenitási kérdése az online platformok szabályozása
11:05-11:20 Nyáry Mihály Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, eGov Hírlevél Áldás vagy átok? A Janus-arcú MI
11:20-11:50 Q+A

 

SZEKCIÓ 5. AZ EMBER VÉLEMÉNYE
A szekciót vezeti: Naszladi Georgina
tanácsadó, Alkotmánybíróság
10:20-10:35 Gosztonyi Gergely egyetemi docens, ELTE ÁJK – Lendvai Gergely Ferenc PPKE JÁK Deepfake a jog tükrében – a deepfake szabályozása a dezinformáció és a szólásszabadság kontextusában
10:35-10:50 Klein Tamás egyetemi docens, METU Közös európai alapjogvédelmi sztenderd felé? – A véleménynyilvánítás alapjogának horizontális hatályú védelme a DSA alapjogvédelmi mechanizmusában
10:50-11:05 Pongó Tamás egyetemi adjunktus, SZTE ÁJK Közjogi Intézet A gyűlöletbeszéd megítélése a Facebook Ellenőrző Bizottság gyakorlatában, tekintettel a magyar alkotmánybírósági gyakorlatra
11:05-11:20 Kovács Andrea PhD hallgató, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Botok a közösségi médiában
11:20-11:50 Q+A

11:50–12:45 Ebédszünet

SZEKCIÓÜLÉSEK  II. (12:45–14:15)

SZEKCIÓ 6. AZ EMBER GYEREKE
A szekciót vezeti: Sziklay Júlia
főosztályvezető, NAIH Információszabadság Főosztály 
12:45-13:00 Timár Borbála PhD hallgató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Online elégedettség és frusztráció a 12-14 évesek körében
13:00-13:15 Papp János Tamás adjunktus, PPKE JÁK, NMHH Gyermek a hálóban - A kiskorúak online jelenlétének egyes magánjogi kérdései
13:15-13:30 Domokos Márton ügyvéd, CMS Budapest Ügyvédi Iroda A Mesterséges Intelligencia hatása a gyermekek jogaira
13:15-13:30 Váradi Szilvia adjunktus, adatvédelmi referens, SZTE ÁJK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék A gyermekek személyes adatainak védelme az új technológiák korában, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára
13:45-14:15 Q+A

 

SZEKCIÓ 7. JOG ÉS TECHNOLÓGIA
A szekciót vezeti: Ződi Zsolt
tudományos főmunkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
12:45-13:00 Auer Ádám egyetemi docens, NKE ÁNTK Civilisztikai Tanszék – Orosz Katalin SOTE – Pollner Péter ELTE Precedenskutatás és hálózattudományi eszközök
13:00-13:15 Németh Gabriella főiskolai docens, METU Társadalomtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Intézete A gépi fordítás és a gépi szövegalkotás lehetséges kihívásai a jogi tartalomkészítésben
13:15-13:30 Vadász Pál vezető kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet Néhány gondolat a kis nyelvek jövőjéről a számítógépes nyelvészet legújabb fejleményeinek tükrében
13:30-13:45 Kántor Ákos doktorandusz, KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Jogalkotás és az ember
13:45-14:00 Kálmán Renáta egyetemi tanársegéd, SZTE ÁJK Közjogi Intézet Miként hat a digitalizáció térnyerése a jogklinikai képzésre?
14:00-14:15 Q+A

 

SZEKCIÓ 8. AZ EMBER ADATAI
A szekciót vezeti: Bendik Tamás
stratégiai elnöki főtanácsadó, NAIH Elnöki Kabinet
12:45-13:00 Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető, PTE ÁJK Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék Mikor tűnik el az ember a személyes adatok mögül? – Avagy az anonimizálás kihívásai
13:00-13:15 Pók László adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakjogász Mások élete: Hogyan hatnak az új technológiák a több személyre is vonatkozó személyes adatok kezelésére?
13:15-13:30 Laposa Tamás adjunktus, NKE - Frivaldszky Gáspár adatvédelmi jogász Adatvédelmi fenyegetések és kockázatok kezelése mesterséges intelligencia alapú szoftverfejlesztés során
13:30-13:45 Szabó Gábor ügyvéd, András és Zsigmond Ügyvédi Iroda     „Okos funkciók oktalan kezekben?” Egészségügyi Appok és az adatvédelem
13:45-14:00 Gaál András adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda IPTech csoportja –Vári Csaba ügyvéd, csoportvezető, Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda IPTech csoportja A kibertámadások jogi következményei az egyénre nézve
14:00-14:15 Q+A

 

SZEKCIÓ 9. RENDÉSZET
A szekciót vezeti: Nagy Botond
jogász, Alkotmánybíróság
12:45-13:00 Ambrus István tanszékvezető, egyetemi docens, ELTE ÁJK  A mesterséges intelligencia mint a bűncselekmény alanya és eszköze
13:00-13:15 Szabó Hedvig doktorandusz, SZE ÁJK Doktori Iskola, Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Felügyelő Államtitkárság Mesterséges Intelligencia (MI) alkalmazások használati lehetőségei a rendvédelem, bűnüldözés területén, valamint az állampolgárokat védő alapjogi garanciák rendszere. (EU rendelettervezet tükrében)
13:15-13:30 Nyitrai Endre adjunktus, NKE RTK, kutató, NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézet A digitális technológia szerepe a kriminalisztikában
13:30-13:50  Varga Árpád doktorandusz, ELTE ÁJK Állam és Jogtudományi Doktori Iskola, munkatárs, NMHH Gyermekvédelmi Főosztály Kibertér-függő bűnözés Magyarországon: a bűnelkövetés útjai és okai az online térben
13:50-14:15 Q+A

 

SZEKCIÓ 10. AZ EMBER SZELLEMI ALKOTÁSA
A szekciót vezeti: Tribl Norbert
jogász, Alkotmánybíróság
12:45-13:00 Csősz Gergely osztályvezető, SZTNH Szerzői Jogi Főosztály Szerzői jogi kérdések a generatív AI körül
13:00-13:15 Orbán Zsombor ügyvéd, PROVARIS Varga & Partners Ügyvédi Iroda Kié a mesterséges intelligencia szellemi alkotása?
13:15-13:30 Rátz Gyula ügyvéd, Rátz Ügyvédi Iroda     A szerzői jog szerepe az emberek hiteles és jogtiszta forrásból való tájékozódásában a mesterséges intelligencia korában
13:30-13:45 Csudai Tünde PhD hallgató, NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola   NFT-szerződések és digitális alkotások (konstrukcióelemzés)
13:45-14:15 Q+A

14:15–14:30 Kávészünet

SZEKCIÓÜLÉSEK  III. (14:30–15:45)

SZEKCIÓ 11. AZ EMBER PSZICHÉJE
A szekciót vezeti: Szikora Tamás 
kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
14:30-14:45 Törteli Eszter life coach, gyermek-és ifjúsági coach, okleveles grafológus, gyermek-felnőtt rajzelemző     Digitális Én-kép
14:45-15:00 Nagy Zoltán András NKE RTK Bűnügyi-, Gazdaságvédelmi Kiberbűnözés Elleni Tanszék „Mások álmodják neked” (Ákos)
15:00-15:15 Kelemen Roland adjunktus, SZE ÁJK tudományos munkatárs, NKE HHK      A hálózatba ágyazott individuum és a biztonsági környezet kapcsolódásai
15:15-15:45 Q+A

 

SZEKCIÓ 12. AZ EMBER VITÁI
A szekciót vezeti: Auer Ádám
főtanácsadó, Alkotmánybíróság
14:30-14:45 Simonné Gombos Katalin egyetemi tanár, tanszékvezető, NKE ÁNTK Európai Köz- és Magánjogi Tanszék – Selnicean László tanársegéd, NKE ÁNTK Európai Köz- és Magánjogi Tanszék   Vitarendezés a 21. században
14:45-15:00 Horváth Edit Írisz egyetemi docens, gazdasági igazgató, PPKE JÁK Az elektronikus tárgyalás tartásának tapasztalatai és perspektívái a polgári perekben
15:00-15:15 Hohmann Balázs adjunktus, programvezető, PTE ÁJK Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék   Van-e ember a készülék túlsó felén? Digitális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások belső panaszkezelési rendszereinek gyakorlati vonásai az uniós szabályozás tükrében
15:15-15:45 Q+A

 

SZEKCIÓ 13. EMBER-ADAT-ELLENŐRZÉS
A szekciót vezeti: Kiss Attila
főosztályvezető, NAIH Adatvédelmi Megfelelőségi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály
14:30-14:45 Alexin Zoltán adjunktus, SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék Túlságosan okos a mesterséges intelligencia
14:45-15:00 Ripszám Dóra doktoranda, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék Személyes adattal visszaélés a pilóta nélküli légijármű használata kapcsán
15:00-15:15 Répás József PhD hallgató, NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola Digitális adatok földön, vízen, levegőben - A közlekedési járművek és személyes adataink kezelése
15:15-15:30 Katona Illés hallgató, ELTE ÁJK A „gyilkos robotok” szabályozása - érdemi emberi ellenőrzés a katonai erőalkalmazás felett
15:30-15:45 Q+A

 

SZEKCIÓ 14. KÖRNYEZET
A szekciót vezeti: Rab Árpád
tudományos főmunkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
14:30-14:45 Fecske Károly energetikai szakértő, Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet Kft. A közösségi hálózat új felülete, a digitális és emberi intelligencia csúcsa : a megújuló energia közösség
14:45-15:00 Büki Bettina adatvagyonnal foglalkozó jogász, Digitális gazdasági jogi szakértő, LL.M.-jelölt – Ferencz Bálint jogász és PhD hallgató, ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola A szennyezett adat tisztasága, a tiszta adat szennyezettsége
15:00-15:15 Páll Imre Borisz PhD hallgató, NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, NAIH Adatvédelmi Megfelelőségi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály, Adatvédelmi Megfelelőségi Osztály  Egyén és társadalom az energia- és geopolitika szorításában
15:15-15:45 Q+A

 

SZEKCIÓ 15. AZ EMBER MUNKÁJA
A szekciót vezeti: Sorbán Kinga 
tudományos munkatárs, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
14:30-14:45 Paksi-Petró Csilla adjunktus, NKE Emberi Erőforrás Tanszék, ICF business coach, vezetőfejlesztő tréner      Emberi kompetenciák a digitális világban
14:45-15:00 Lukács Adrienn egyetemi adjunktus, SZTE ÁJK Digitális diszkrimináció, különös tekintettel a munkaerő-felvételi eljárásra
15:00-15:15 Fási Csaba osztályvezető, NKE ÁNTK Dékáni Hivatal Fejlesztési Osztály      Embernek lenni az Ipar 5.0 korában
15:15-15:45 Q+A