Digitális jogalkalmazás - Tanulmánykötet workshop és kéziratviták 2. forduló

Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet Digitális Jogalkalmazás kutatási projektje év végén tervezi megjelentetni a „Jogi technológiák – digitális jogalkalmazás” munkacímű kötetét. A kötet kéziratait a kutatócsoport külső érdeklődők számára is nyitva álló kéziratvitákon beszéli meg. Az első alkalomra 2021. szeptember 16-án került sor. 

A második alkalommal sorra kerülő workshopon újabb négy kéziratot beszél meg a kutatócsoport. 

A kéziratvita menete az, hogy a tanulmányt a szerző 10 percben bemutatja, majd egy felkért bíráló 10 percben kifejti az írásról a véleményét, amelyet 10 perc vita követ. A vitában a jelenlevők is részt vehetnek.

Időpont: 2021. október 14. 15:00 – 17:40

Online esemény: Google Meet rendszeren keresztül

Program:

15.00 – 15.10 Köszöntő

15.10. – 15.40 Rab Árpád: A jövő bírósága – társadalmi szempontból 

15.40 – 16.10 Schmidt Péter: Iustitia a tervezőasztalnál - A jogi dizájn elméleti és gyakorlati kérdései (online) 

16.10 – 16.30 Szünet

16.30. – 17.00 Kékedi Szabolcs: A jogi informatika helyzete Magyarországon – különös tekintettel a bírósági rendszerre

17.00 – 17.30 Pribula László: A polgári perek idődimenziói

17.30 – 17.40 A workshop zárása

A online workshopra zodi.zsolt@uni-nke.hu email címen lehet regisztrálni, a Google Meet linkjét a workshopot megelőzően küldjük el.