A technológiai monopóliumok jövője a XXI. század hajnalán

A technológia-vezérelt változások drámai mértékben alakították át életviszonyainak. Az adat jelentőségének felértékelődése, a big data megoldások, az algoritmusos döntéshozatal a 2010-as évek végére a mindennapok részévé vált. A digitalizáció társadalomban betöltött szerepét és az emberre gyakorolt hatását – annak mindent átszövő jelenléte és további felbecsülhetetlen fejlődési potenciálja miatt – érdemi lemaradással igyekszik értelmezni a tudományos diskurzus, egyúttal óvatos kísérletek mutatkoznak a jövőt illetően egyáltalán a helyes kérdések megfogalmazására.
 
Hasonló ébredés figyelhető meg a versenyjogi jogalkalmazás területén is. A technológiai fejlődés nem csak embert előzte meg, de az online piacok működésének megértése meghaladta a leginkább kifinomult szakmai hozzáállást faeltételező összefonodás-ellenőrző mechanizmusok szintjét is.  A Facebook/Whatsapp, illetve a Google/DoubleClick fúziók engedélyezése alapjaiban járult hozzá vállalkozások a döntő erőfölényének a kialakulásához. A versenyjogi szakma a sorainak rendezését követően 2020-ban már kezdeményező szerepben találja magát a technológiai óriás vállalkozások megregulázásában. Történelmi jelentőségűnek mondott eljárások indulnak az Egyesült Államokban, illetve alapvető jelentőségű szabályozási folyamat teljesedik ki Európai Unióban.  

Jelen kutatás célkitűzése, hogy technológiai óriásokkal szembeni versenyjogi eljárásokat és szabályozási lépéseket tágabb kontextusban elhelyezve világítson rá a felmerült kihívások mélyebb régeire. Mindezt úgy kívánja tenni, hogy egyrészről elkerülje a kevéssé tartható közkeletű vélekedést, miszerint a versenyjog önmagában elegendő volna a társadalmi szintű probléma kezelése, miközben a kutatás spektrumát kinyitva többek között rákérdez a versenypolitika céljára, az adatvédelemmel való összefüggéseire, a személyről alkotott felfogására, de mesterséges intelligencia jelentette kihívásra is.    

A kutatásban részt vevő kutatók: 

Kutatásvezető: Pünkösty András
Kutatási partner: PPKE JÁK - Versenyjogi Központ