A közösségi diskurzus keretei – hírnév- és becsületvédelem a polgári- és büntetőbíróságok gyakorlatának tükrében

A kutatás a 2014-ben hatályba lépett Polgári Törvénykönyv és a 2013-as Büntető Törvénykönyv alapján elbírált bírósági ügyek összegyűjtése és feldolgozása alapján a közéleti vita, a szélesebb nyilvánosság előtt zajló diskurzusok határainak a jogalkalmazási gyakorlat általi értelmezésének azonosítását tűzte ki célul. Az elemzés nem kizárólag a „szűkebb” értelembe vett közszereplők bírálhatóságának határait igyekszik feltárni, hanem valamennyi, a (szűkebb vagy tágabb) nyilvánosság számára, így a médiában, sajtóban, online térben (blogon, közösségi platformon stb.), illetve nyilvános fórumon (pl. társasházi közgyűlés, bírósági tárgyalóteremben) megjelenő véleménynyilvánítások bírói megítélését egyaránt számba veszi.

Az egyes jogesetek értékelésére alapvetően négy szempont szerint kerül sor, így i) a közszereplő-közügy fogalmának meghatározása; ii) tényállítás és vélemény megkülönböztetése; iii) véleménynyilvánítás esetén az alkalmazott tűrészküszöb (mérce); és iv) az adott ügyben alkalmazott jogkövetkezmény (szankció) és annak mértékét befolyásoló körülmények. A kutatás célja a bírósági gyakorlat átfogó elemzése, a közéleti viták szabadságát alapjaiban érintő jogi normák gyakorlati érvényesülésének vizsgálata.

A kutatásban részt vevő kutatók:

Szikora Tamás
Sorbán Kinga