A platformok szabályozása

A kutatás célja az internetes platformokkal kapcsolatos társadalmi trendek és kockázatok feltárása és az ezekkel kapcsolatos szabályozási igények azonosítása, valamint szabályozási javaslatok megfogalmazása. A kutatás abból indul ki, hogy a platformok sokféle életviszonyban és sokféle formában jelentek meg, ezért vizsgálatuk is csak többoldalúan, multidiszciplinárisan lehetséges. 

A kutatás a platformokat négy társadalmi szerepkörben vizsgálja: 

1. A platformok mint a nyilvánosság új fórumai. (Alkotmányjog)
2. A platformok mint médiavállalkozások. (Médiajog, tartalomszabályozás)
3. A platformok mint piacok és mint szolgáltatások. (Magánjog, versenyjog, munkajog)
4. A platformok mint a személyközi érintkezés új terepei. (Adatvédelem, alapjogok)

A kutatásban részt vevő kutatók:

Kutatásvezetők: Török Bernát, Ződi Zsolt
Résztvevő kutatók: Pünkösty András, Sorbán Kinga, Menyhárd Attila, Szikora Tamás, Bojnár Katinka