Az infokommunikációs szolgáltatások társadalmi hatásának sajátosságai Magyarországon/Közép-Európában – empirikus kutatás

Kutatóintézetünk rendszeresen végez primer adatfelvételeket a magyar információs társadalom mélyebb megismerése érdekében. Ezen adatfelvételek eredményeit közzétesszük mind a szakemberek, mind a szélesebb érdeklődő kör számára. Az adatfelvételek mindig reprezentatívak az adott országban nem, kor, végzettség és település típus szerint. 

Eddigi adatfelvételeink és közzétett jelentéseink:

• Bizalom, tudatosság, veszélyérzet az interneten 2019 - hazai alapkutatás. Adatfelvétel ideje: 2019 november. A jelentés itt olvasható: https://itki.uni-nke.hu/hirek/2020/06/17/bizalom-tudatossag-veszelyerzet-az-interneten 
• Bizalom, tudatosság, veszélyérzet az interneten 2020 - hazai alapkutatás. A 2019-es kutatás eredményeinek longitudinális kiegészítése mellett külön blokkban foglalkoztunk a koronavírus okozta korlátozások hatását az online attitűdökre. A jelentés előkészületben.  
• Internetes attitűdök – Régiónk és a világháló. Csehország, Lengyelország, Magyarország és Románia nemzetközi kutatás és elemzés (adatfelvétel ideje: 2019 október és november). A jelentés itt olvasható: https://itki.uni-nke.hu/hirek/2020/12/04/internetes-attitudok-regionk-es-a-vilaghalo

A kutatásban részt vevő kutatók:

Kutatásvezető: Török Bernát, Rab Árpád